SaaristoTrail - Reitit

Rutter

Obs! Denna information kommer att uppdateras inom en snar framtid.

Rutterna är 1, 6, 12 och 20 km. Stigningen på 12 km rutten uppgår till ca. 400 meter och på 20 km rutten ungefär 800 meter.

20km rutten (PDF)12km rutten (PDF)6km rutten (PDF)

Scroll to Top