SaaristoTrail - Kilpailuohjeet

Tävlingsanvisningar

1. Ankomst och parkering

Tävlingscentralen finns vid skidstadion i Finby, Finbyvägen 87, 21600 Pargas. Parkeringsplatserna är begränsade på området och vi uppmanar alla deltagare som har möjlighet att komma till tävlingsområdet till fots eller med cykel. Använd er gärna av samåkning om ni kommer med bil. På parkeringsområdet bör parkeringsvakternas anvisningar följas.

OBS! Förbjudet att parkera på Archipelagia golfs parkeringsplats eftersom där finns begränsat med parkeringsplatser.

För den som önskar kunna tvätta sig efter loppet

Tvättmöjligheter och omklädningsrum finns vid Archipelagia golf invid tävlingsområdet.
Skyltning till tävlingsområdet finns från Skärgårdsvägen (landsväg 180).

2. Försäkring

Löparna deltar i tävlingen på egen risk. Tävlingsarrangören har tecknat en ansvarsförsäkring för loppet, men arrangören har inte försäkrat deltagarna. Arrangören rekommenderar att löparna har en idrotts- eller olycksfallsförsäkring som även täcker terränglopp.

3. Tävlingsmaterial

Deltagarna ska hämta sitt personliga tävlingsmaterial från tävlingskansliet vid Finby skidstadion. Förhandsanmälda kan gå direkt till disken (fast-line) för att hämta sin nummerlapp. Genom att ta emot tävlingsmaterialet förbinder sig deltagaren att följa tävlingsarrangörens anvisningar, tävlingsreglerna och tävlingsandan. Du kan också hämta din kompis material.

I materialet ingår

–          En nummerlapp och fyra stycken säkerhetsnålar

–          Lunchkupong

–          Möjligt material som samarbetspartners ger till löparna

Om du är tvungen att inhibera ditt deltagande, kan du flytta deltagandet till nästa års lopp genom att uppvisa läkarintyg. Du kan också överlåta ditt deltagande till någon annan löpare.

Tävlingstorg

På tävlingscentralen finns SaaristoTrails samarbetspartners försäljnings- och utställningsområde där du kan komplettera din utrustning eller bekanta dig med våra sponsorer.

4. Tävlingsutrustning

Obligatorisk utrustning

Nummerlapp. Nummerlappen skall fästas på bröstet, det finns ett tidtagningschip i nummerlappen. De löpare som fäster lappen någon annanstans får inte någon tid för sitt lopp och syns inte heller i resultatlistan.

Rekommenderad utrustning

Vattenflaska eller en löparyggsäck med vätskesystem

Energi, t.ex. energigel eller annan lättsmält energi. Beroende på hur van man är att springa i terrängen, tar det ungefär 30-50 % längre tid att löpa i terrängen jämfört med motsvarande sträcka på landsväg. De som inte har sprungit så mycket i terrängen får räkna med att det tar nästan dubbelt så lång tid som vanligt.

Kom ihåg att ta de tomma energigelförpackningarna till nästa vätskekontroll eller alternativt ända till målet, lämna inte skräp i naturen! Vi rekommenderar att du använder gelflaskor så undviker du tomma förpackningar i naturen.

Terränglöparskor. Du kan springa loppet med vanliga löparskor, men det finns en del stenar, trädrötter och fuktiga ställen längs med rutten och därför rekommenderar vi att du springer i terränglöparskor. Detta gäller särskilt den 21 km långa sträckan.

5. Före start

Fäst nummerlappen på bröstet. Tidtagningschippet finns i nummerlappen och det är en förutsättning för tidtagningen att den är på rätt ställe. Nummerlappen får inte vikas.

6. Under loppet

Tidtabellen och sträckan

Barnens lopp (1km) startar klockan 10.00 och övriga klasser 10.30. Banan är markerad längs hela sträckan med rödvita plastband som ser ut så här:

Banmarkering

Paroc nauhaDu kan kolla på tävlingsområdet hur sträckan är markerad. Sträckan är markerad så att minst två markeringsband syns samtidigt. I korsningar och vid andra utmanande platser finns band som stänger av fel stigar. Det finns även skyltar med pilar som visar hur rutten går. På de ställen där sträckan svänger till mindre stigar eller på motsvarande andra ställen, märks rutten med markeringsspray på marken. Deltagarna skall följa den markerade rutten. Tävlingsarrangören kan diskvalificera en löpare som inte har följt rutten om löparen avsiktligt valt en annan rutt.

I större stigkorsningar och på utmanande ställen i terrängen finns det tävlingsfunktionärer som hjälper löparna.

Första hjälp

Banorna är krävande med tanke på terrängen och profilen vilket kan innebära skaderisk i synnerhet då löparna blir trötta. Det finns första hjälp att få på alla vätskekontroller. Därtill har funktionärerna ute på banorna en lätt förstahjälpen-utrustning med sig för små sår samt kylpåsar för vrickningar och stukningar. Första hjälpen nås på numret 040 737 0968.

Om du behöver första hjälp

  • Små sår m.m. Be hjälp av en tävlingsfunktionär eller förstahjälp personalen för att rengöra och binda såret.
  • Vrickningar och stukningar: Högläge och kompression. Om det finns kallt vatten i närheten, kyl det vrickade stället. Om det behövs fråga efter mera hjälp enligt ovan.
  • Om det gör så ont att du inte kan röra dig: Be medtävlande om hjälp och be dem att meddela följande tävlingsfunktionär att du har skadat dig. Tävlingsfunktionären larmar efter mera hjälp och förbereder dig inför transport

Om en medtävlande behöver hjälp, är det din plikt att stanna upp och hjälpa. Det är viktigare än din tävlingsprestation. Om en tävlande inte hjälper en skadad deltagare, kan denna tävlande diskvalificeras från tävlingen.

Vätskekontroller

Det finns vätskekontroller längs sträckan vid 5 km, 9 km, 13 km, 17 km samt i mål. På vätskekontrollerna serveras saft och vatten.

Om du bryter loppet

Du ska kontakta en vätskekontroll eller första hjälpen om du bryter loppet då situationen inte är akut, du får anvisningar om hur du kommer tillbaka till tävlingscentralen. Meddela alltid om du avbryter loppet antingen vid målet eller på tävlingskansliet. Så undviker vi onödigt sökande.

Dokumentation och uppföljning

Tävlingskansliet rapporterar under tävlingen på Facebook och Instagram. Det produceras bild- och videomaterial om tävlingen, vilket ingår i deltagaravgiften. Då deltagaren anmäler sig till tävlingen ger hen sitt samtycke till att bilder och videon där man eventuellt kan känna igen deltagaren får publiceras under och efter tävlingen i medier, sociala medier och arrangörens webbplats. Tävlingsarrangören och samarbetspartners har rätt att använda materialet i sin marknadsföring.

Bilder och videon som deltagare och publiken har tagit kan länkas till arrangörens Facebooksida där alla kan se dem. Använd hashtag #saaristotrail i sociala medier.

7. Efter loppet

När du kommit i mål

I mål finns saft och vatten. Resultaten finns på infotavlan bredvid kiosken.

Mat

Inträdesavgiften inkluderar ett lätt mellanmål. Mat serveras på tävlingsområdet. Utöver detta finns kaffe, bakverk, lättsalt, pannkakor mm till försäljning i området.

Prisutdelning

12.30 (7 km ja 14 km) och 13.30 (21 km)

Hittegods

Du kan fråga efter hittegods på tävlingskansliet eller senare av tävlingsarrangören, saaristotrail@gmail.com.

Rulla till toppen